Plannen onderwijscampus Barendrecht

Algemeen

Plannen voor onderwijs en zorg onder één dak aan Dierensteinweg

Het college van de gemeente Barendrecht wil aan de Dierensteinweg 2 in Barendrecht een unieke combinatie van onderwijs en zorg onder één dak mogelijk maken. In het gebouw kunnen, na een verbouwing, de scholen ZML De Rank, SBO De Wijngaard en het OZHW Groen College terecht, samen met zorgpartijen Distinto, Zorgnijverij en Fysiotherapie Mens en Leven.

Door de scholen en zorgpartijen onder één dak te huisvesten, zitten leerlingen van deze scholen voor speciaal onderwijs dichtbij zorgverleners. Wethouder Margo Stolk (Vastgoed & Onderwijs): “Met de realisatie van de onderwijscampus zorgen we voor een optimale en toekomstbestendige inzet van het gebouw. We combineren hier onderwijs en zorg onder één dak, een mooi concept waardoor er samenwerkingsvoordelen ontstaan”.

Besluit tijdens gemeenteraad 18 april
In maart 2021 besloot de gemeenteraad om onderwijs in het pand mogelijk te maken. Om de benodigde verbouwing hiervoor uit te kunnen voeren, is gebleken dat extra budget nodig is. Door onder andere de gestegen bouwprijzen en de energiebesparende maatregelen zijn de kosten voor de verbouwing gestegen. Het college vraagt de gemeenteraad op 18 april om akkoord te gaan met een extra investering van netto € 8.381.900 voor de realisatie van deze onderwijscampus aan de Dierensteinweg 2. Een deel van de deze kosten wordt gedragen door de jaarlijkse bijdragen van de scholen en de zorgpartijen.

Oplossing voor meerdere huisvestingsvraagstukken: onderwijscarrousel
De Rank heeft door een groei in het aantal leerlingen meer ruimte nodig. De huidige panden van de Tweemaster en De Ark zijn erg sterk verouderd en al langer aan nieuwbouw toe. Door de locatie aan de Dierensteinweg vrij te maken voor de scholen voor speciaal onderwijs, kan basisschool De Tweemaster verhuizen naar de huidige locatie van De Rank aan de Dorpsstraat-Oost. Deze wordt hiervoor verbouwd. Basisschool De Ark kan, totdat de nieuwbouw gereed is, grotendeels gebruikmaken van de vrijgevallen locatie van De Tweemaster aan de Schoener. De Dr. Schaepmanschool gaat een aangrenzend deel van de Wijngaard gebruiken en is hierdoor in de toekomst verzekerd van voldoende ruimte aan de Evertsenstraat.

Invulling voormalige schoollocaties
Door de verhuizing van de scholen De Wijngaard en De Tweemaster komen beide locaties vrij voor herontwikkeling. Het college heeft nog geen besluit genomen over de inrichting van deze locaties.

Besluitvorming
Het voorstel van het college wordt op 4 april behandeld in de gecombineerde commissie Samenleving/Algemene Zaken en Financiën. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad van 18 april.

SideMenu