‘The Max’ is geopend

Algemeen

Opening 'The Max' op het Máximacollege

Op donderdag 13 april 2023 is door wethouder Fleur Stip (onderwijs) van de gemeente Ridderkerk ‘’The Max op het Máximacollege, onderdeel van Onderwijsgroep OZHW,  geopend. In dit gebouw kunnen leerlingen, in samenwerking met Pameijer, vanaf heden jeugdhulp krijgen zodat de school direct kan aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Adjunct-directeur Tania Maat is erg blij met de komst van The Max: “Het is fijn dat ‘The Max’ naast de school staat en ook vanuit de gedragsverwachtingen van onze school werkt. En zo nabij school is dat het voor de leerlingen veilig en vertrouwd is. Naar ‘The Max’ gaan is al zo normaal geworden, dat leerlingen het fijn vinden om deze extra hulp te krijgen wanneer ze hiervoor in aanmerking komen.”

SideMenu