Visie

Onze visie geeft aan waar wij voor gaan:

Onze leerlingen ontwikkelen die kennis en vaardigheden, waarmee ze goed toegerust zijn op de toekomst en in het vervolgonderwijs succesvol kunnen zijn.

Het primaire proces is het belangrijkste proces in onze organisatie. Dit is het proces waarin kinderen leren en gefaciliteerd worden kennis en vaardigheden op te doen. Voor de vormgeving van het primaire proces gelden pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten, die leidend zijn voor beleidsontwikkeling en uitvoering:

  • Onze leerlingen leren de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. We stimuleren de natuurlijke leergierigheid van onze leerlingen.
  • Onze docenten nemen de rol van begeleider op zich om leerlingen te zelf hun talent te laten ontdekken en zorgen ervoor dat onze leerlingen kennis verwerven die relevant is voor hun schoolloopbaan en voor hun toekomst.
  • We stimuleren dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste burgers.