afdelingsleider

Gemini College Ridderkerk 1,0 fte
Vacaturebeschrijving:

Krijgt u energie van inspirerend, goed en uitdagend onderwijs? Vindt u, net als wij, dat de mavo/havo/vwo- leerling bijzondere aandacht verdient en wilt u met uw onderwijskundig leiderschap de kwaliteit en professionaliteit van de mavo/havo/vwo-afdeling van het Gemini College versterken? Dan wordt u van harte uitgenodigd om te solliciteren naar de functie 
 
Afdelingsmanager havo/vwo leerjaar 2-3-4-5-6 1,0 fte OF Afdelingsmanager Brugklassen mavo-havo-vwo voor 1,0 fte 

De context 
Het Gemini College is een middelgrote openbare scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo en vmbo bk in Ridderkerk en behoort samen met zeven andere VO-scholen tot de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW). De school bestaat uit bijna 1100 leerlingen en 120 personeelsleden. De afdelingsmanager havo/vwo 2 t/m 6 maakt naast de directeur, de afdelingsmanager mavo 2-3-4 en 2mh, afdelingsmanager brugklassen mhv en afdelingsmanager vmbo bk deel uit van het management team (MT) van het Gemini College. Binnen het MT is er voor het komende schooljaar één functie vacant; afdelingsmanager havo/vwo 2-3-4-5-6 OF afdelingsmanager brugklassen mhv. Deze vacatures zijn ontstaan als gevolg van de groei in het leerlingenaantal. 

Op het Gemini College heeft men oog voor elkaar en oog voor de toekomst. Wij ontwikkelen ons verder als lerende organisatie waarin talenten worden erkend en ontwikkeld, zowel bij de leerlingen als bij de medewerkers. We streven naar een rijke en gevarieerde leeromgeving en een breed onderwijsaanbod dat – voor zover mogelijk – dient aan te sluiten bij de behoeften, kwaliteiten en belangstelling van de leerling. Naast de reguliere afdelingen bieden wij een breed pakket aan mogelijkheden waardoor leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien, bijvoorbeeld met Spaans, filosofie, O&O, burgerschapsonderwijs, Cambridge Engels en 20-80Learning. Maar ook met diverse buitenschoolse activiteiten en een breed cultureel aanbod binnen het Flexrooster. 

Het Gemini College richt zich de komende periode op de volgende speerpunten: 

 • Rust, orde en regelmaat binnen de school
 • Een eenduidig en gedragen onderwijsconcept 
 • Geordende, gestructureerde en uitdagende leeromgeving 
 • Aandacht voor het primaire proces; het bieden van goed onderwijs 
 • Het versterken van de lerende organisatie 
 • Aandacht voor de resultaten
 • Doorontwikkelen 20-80 Learning in de bovenbouw HV

Meer weten over onze school? Bezoek de website: www.geminicollege.nl

De functie 
U geeft leiding aan een team (ca. 20 personen) en bent integraal verantwoordelijk voor onderwijs en personeel. U wordt daarbij ondersteund door de leerling coördinator en een afdelingsassistent. Samen met het MT geeft u vorm aan het centrale beleid, aan de strategische beleidslijnen van het Gemini College en aan het strategische beleidsplan van OZHW voor PO en VO. U bent verantwoordelijk voor de implementatie van de beleidslijnen in uw afdeling en komt pro actief met 
voorstellen en denkt daarbij afdeling overstijgend. 

Wat u van ons kan verwachten 

 • Een werkomgeving met plezierige deskundige (onderwijs) collega’s gericht op samenwerking en innovatie
 • Werken op basis van vertrouwen
 • Openheid en transparantie
 • Professionele verantwoordelijkheid binnen de kaders van de OZHW en het Gemini College 

Onze ideale kandidaat 

 • Is duidelijk merkbaar een stabiele en inspirerende persoonlijkheid die integer leiderschap uitstraalt zonder daarbij in te leveren op communicatie en draagvlak 
 • Is een verbinder die vanuit voorbeeldgedrag een professionele cultuur verder kan verdiepen waarin men elkaar professionele ruimte biedt (eigenaarschap), elkaar feedback geeft en elkaar aanspreekt op gezamenlijke visie, doelen en afspraken
 • Is een stevige leidinggevende, die beschikt over kennis van het onderwijs en personeel met een goed overzicht om prioriteiten te kunnen stellen 
 • Staat voor professionaliteit en stelt de leerling en goed onderwijs centraal 
 • Is zichtbaar het boegbeeld van de betreffende afdeling en de school in het geheel en communicatief sterk zowel intern als extern
 • Is sterk in het optimaliseren van de communicatie structuren en de organisatieprocessen waarbij dialoog en kwaliteit van onderwijs centraal staat 
 • Heeft de expertise en vaardigheid om met het havo team vanuit visie, transparante doelen, planning en keuzes van activiteiten een inspirerend onderwijskundig koers verder te ontwikkelen
 • Heeft een visie en mening over het onderwijs van de toekomst die past bij de uitgangspunten van het flexrooster en kan dit vertalen naar het inrichten van het onderwijs Ziet kansen om het 20-80leren verder te ontwikkelen binnen de mogelijkheden van de diverse profielen

Functie-eisen 
De te benoemen afdelingsmanager HAVO/VWO 2-3-4-5-6 voldoet aan de volgende functie-eisen: 

Opleiding 

 • Minimaal een afgeronde relevante hbo opleiding 
 • Bij voorkeur een eerstegraads onderwijsbevoegdheid 
 • Adequate managementopleiding 

De te benoemen afdelingsmanager Brugklassen MHV voldoet aan de volgende functie-eisen: 

Opleiding 

 • Minimaal een afgeronde relevante hbo opleiding 
 • Een tweedegraads onderwijsbevoegdheid 
 • Adequate managementopleiding of studerend

Kennis en ervaring 

 • Actuele kennis van het voortgezet onderwijs en onderwijsontwikkeling 
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een leidinggevende of coördinerende functie binnen het voortgezet onderwijs 
 • Aantoonbare affiniteit met de mavo/havo/vwo leerling 

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke benoeming voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband in een fulltime functie, met goede arbeidsvoorwaarden conform de cao vo. De inschaling geschiedt in schaal 12 en is afhankelijk van de werkervaring en leeftijd. 

​​​​​​​Procedure 
Enthousiast geworden? Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 28 mei. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van het Gemini College: 
C.G. Langenberg via gerard.langenberg@ozhw.nl of 0180-486999

Open vacature PDF
Solliciteren

Interesse? Druk op de solliciteren knop.

SideMenu