De OZHW Academie is het unieke en inspirerende kennisplatform van OZHW waar collega’s van OZHW-scholen, collega’s van partner besturen en collega’s van scholen van de RPO-Rijnmond Opleidingsschool elkaar ontmoeten en vakinhoudelijke kennis uitwisselen.

Het cursusaanbod is voor leraren in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en voor Onderwijs Ondersteunend Personeel.

Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe webomgeving voor de OZHW Academie!

We zien jullie zo snel mogelijk terug op deze vernieuwde webomgeving met het uitgebreide cursusaanbod voor het schooljaar 2020-2021.

Mocht je in de tussenliggende periode vragen hebben dan kun je een mail sturen aan Academie@ozhw.nl