Strategisch beleidsplan 2016-2020

In ons strategisch beleid spreken we ambities uit en stellen we doelen om deze ambities waar te maken. Hoe die doelen worden bereikt, wordt voor een groot deel decentraal bepaald. Dit strategisch beleidsplan geeft de kaders voor de uitwerking van het beleid door het bestuur, de scholen en het onderwijsstafbureau. Tevens is het strategisch beleidsplan een toetsinstrument om het geconcretiseerde beleid te ijken.