Kernwaarden

De vijf kernwaarden van OZHW voor PO en VO (respectvol, vertrouwen, transparant, betrokken en professioneel) vormen het uitgangspunt voor ons handelen en ons gedrag. Zeker zo belangrijk is het openbare karakter van OZHW voor PO en VO. Onze openbare identiteit draagt bij aan een brede ontwikkeling van kinderen, vanuit de erkenning van de betekenis van en verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. OZHW voor PO en VO is daarom vrij toegankelijk, ongeacht godsdienst, politieke overtuiging, afkomst, geslacht en geaardheid. OZHW voor PO en VO is een ontmoetingsplaats voor mensen met verschillende opvattingen en draagt daarmee bij aan het leren, het vormen en het uiten van een afgewogen eigen mening, met respect voor de mening en overtuiging van anderen.

Iedereen is dus welkom, iedereen is benoembaar.