Jaarstukken

Er is door de stichting verantwoording afgelegd over het jaar 2018. Dit bestuursverslag en de jaarrekening van 2018 vindt u in onderstaand document. U kunt deze bekijken en/of downloaden door deze link aan te klikken.