Laten zien dat je leert – leraren leren ook

Op alle scholen zijn leraren nodig met deskundigheid om digitaal lesmateriaal te kiezen of te ontwikkelen en te gebruiken. OZHW investeert in digitale leermiddelen, passende ICT-infrastructuur en deskundigheid van meer leraren.

Leraren volgen bij OZHW workshops en cursussen over digitale vaardigheden. In het Innovation Lab testen ze de nieuwste producten op bruikbaarheid voor ons toekomstige onderwijs. Natuurlijk zijn sommige leraren extra vaardig of enthousiast. We werken aan een basale digitale vaardigheid van al het personeel. Leerlingen kunnen daarbij helpen.

Feedback leren geven en ontvangen
Kinderen leren hoe ze kunnen leren als ze dat ook om zich heen zien gebeuren. Leraren spelen een voorbeeldrol. Als ouders en kinderen merken dat leraren openstaan voor positief commentaar van elkaar, dan durven kinderen fouten te maken en te leren. Het gaat erom te kijken wat een leerling goed doet. We noemen dat een veilige leeromgeving.

Bij OZHW is het de bedoeling dat leraren blijven leren; van collega’s op
de eigen school, van collega’s van andere scholen én in gesprek met leerlingen en ouders. Door feedback te leren geven en te leren ontvangen, wordt de kwaliteit van het onderwijs beter.

Wilt u op uw gemak alle beleidspunten nog eens doorlezen?
Download dan hier de brochure >