Voorbereiden op de toekomst – doorgaande leerlijnen

OZHW zoekt naar vernieuwing van het onderwijssysteem, zodat het past in de maatschappij waar uw kind in opgroeit. Onderwijs dat aansluit bij een samenleving die nieuwe vaardigheden en een nieuwe soort kennis vraagt.

Het systeem van leerdoelen, klassen en lesroosters zoals we dat nu nog kennen van de meeste scholen in Nederland, lijkt onvoldoende gericht op de toekomst en de nieuwe manier van werken en leren die daarbij hoort. Een kind volgen en ondersteunen in zijn ontwikkeling. Die kant moet het op. OZHW durft vanuit overtuiging te innoveren.

De ontwikkeling van kinderen volgen, betekent bijvoorbeeld werken aan een minder grote overgang van basisschool naar middelbare school. Een kind leert vanaf z’n twaalfde niet ineens anders dan de jaren ervoor. Goed aansluiten dus en zelfs: een doorgaande scholing ontwikkelen. Zonder ‘overstap’.

Via OZHW kunnen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs goed en langdurig samenwerken. Bijvoorbeeld om een pré-gymnasium op te richten voor leerlingen van groep 7 en 8. OZHW zorgt dat leraren mogelijkheden krijgen om zulke inhoudelijke projecten te bedenken en uit te voeren.

Wilt u op uw gemak alle beleidspunten nog eens doorlezen?
Download dan hier de brochure >