Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden – U kiest voor een school

U en uw kind kiezen voor een school, niet voor een schoolbestuur. De sfeer, het aanbod en de locatie van een school zijn doorslaggevend. Gewoon een fijne school, daar gaat het om.

OZHW voor primair- en voortgezet onderwijs is een schoolbestuur dat op de achtergrond 21 openbare scholen ondersteunt in hun dagelijks werk en bij onderwijsontwikkelingen. OZHW stimuleert samenwerking tussen deze scholen en zorgt bijvoorbeeld voor goede gebouwen waarin het prettig leren en werken is.

De scholen die aangesloten zijn bij OZHW hebben allemaal hun eigen karakter. En dat blijft ook zo. Toch delen ze een aantal belangrijke kenmerken:

Wereldburgers neerzetten

We hebben aandacht voor verschillen en overeenkomsten; in opvattingen, in levensstijl, in gedrag en in ontwikkeling. Onze scholen organiseren activiteiten of lessen die te maken hebben met de wereld om ons heen.

Leergierig blijven

Kinderen zijn leergierig. Als onderwijs aansluit bij de wereld om hen heen, blijven ze gemotiveerd. Onze leraren zetten zich in om het onderwijs te vernieuwen. Leerlingen halen de leerdoelen zo met meer plezier en steken er veel van op.

Talent inzetten

Samenwerken betekent eigen talenten ontdekken en weten hoe je die inzet. Dat geldt ook voor onze leraren. OZHW stimuleert samenwerking van leraren, ook tussen scholen.

Leerkrachten leren

Op al onze scholen zijn leraren aanwezig die met deskundigheid digitaal lesmateriaal kunnen kiezen, ontwikkelen en gebruiken. OZHW investeert in digitale leermiddelen en deskundigheid.

Eén vloeiende lijn

OZHW zoekt naar vernieuwing van het onderwijssysteem zodat het past in de maatschappij waar kinderen in opgroeien. Onderwijs dat aansluit bij een samenleving die nieuwe vaardigheden en kennis vraagt.

Het beleid in de praktijk

“Ik kwam van een andere school waar ik veel gepest ben. Daar was wel een pestprotocol, maar daar merkte ik nauwelijks wat van. Hier op school, als iemand in de klas iets zegt en een ander begint te lachen, dan grijpt de leraar meteen in.”

Leerling Dalton Lyceum

“Wat wil ik weten? Daar denken onze leerlingen over na. Ze leren onderzoeksvragen te stellen. In het onderwijs gaat het ons erom dat kinderen voelen: ik ontdek, ik leer, ik groei. En wij begeleiden hen in dat proces.”

Leraar OBS De Reijer

“Heb je nog moeite met de stelling van Pythagoras? Weet je, bekijk dit filmpje op YouTube eens. Misschien snap je die uitleg beter. Leerlingen krijgen zelf ook in de gaten waar ze meer uitleg kunnen vinden. Zoeken zelf YouTubefilmpjes op. Zo ben je als leraar niet alleen kennisbron, maar ook poort naar de kennisbron.”

Bestuurder OZHW

“Je hoeft niet allemaal precies dezelfde kennis te hebben. Door kennis te leren delen kom je samen veel verder. Een monteur werkt bijvoorbeeld vaak samen met een programmeur. Bij ons op school leer je belangrijke vaardigheden om later goed samen te kunnen werken.”

Directeur Máximacollege

“Kinderen die cognitief minder sterk zijn, kunnen misschien juist goed samenwerken  of communiceren. Ook op het werk is er steeds meer aandacht voor de samenstelling van een team. Wie heeft welke kwaliteiten of vaardigheden?”

Leraar De LeerOnderneming

“Ja, er hangt wel een digibord en dan heb je Windows 10 bijvoorbeeld. Sommige leraren weten gewoon nog niet zo goed hoe het werkt. Met onze biologielerares whatsappen we. Ze geeft je altijd binnen vijf minuten antwoord. Supercool.”

Leerling Dalton Lyceum

“Samenwerking met ouders is nodig, bijvoorbeeld om te zorgen dat een kind niet overbelast raakt. Of als ouders kritiek hebben. Dan gaat het ook om feedback geven en ontvangen. Leraren én ouders leren daarvan.”

Bestuurder OZHW

“Boeken en lesroosters komen in de toekomst misschien wel te vervallen. In een nieuwe onderwijsvorm gaan we van 7-19 uur open en leveren we individueel maatwerk”

Directeur Gemini College Ridderkerk

“Die samenwerking tussen basisschool en middelbare school werkt. De leraren maken over en weer gebruik van  elkaars kwaliteiten, wisselen ervaringen uit en komen bij elkaar op bezoek in de klas. Op die manier krijgen de doorgaande leerlijnen echt inhoud. En dan bedoel ik doorgaand in kennisniveau. Maar zeker ook een doorgaande lijn op sociaal-emotioneel gebied.”

Directeur OBS De Tweemaster

Rechten en plichten

Om de kwaliteit hoog te kunnen houden en kritisch te kunnen blijven kijken naar onze organisatie, heeft OZHW voor PO en VO een aantal wettelijke regelingen waar u gebruik van kunt maken bij onvrede.