Samen in beweging binnen het Samen Opleiden

Primair Onderwijs

Samen in beweging binnen het Samen Opleiden


 
Het nieuwe schooljaar is goed van start gegaan binnen de Opleidingsschool Boss (Beter Opleiden in Samenhang en Synergie) po, waar Onderwijsgroep OZHW deel van uit maakt. De opleidingsschool is een partnerschap met diverse schoolbesturen uit regio Rotterdam en de pabo van Hogeschool Rotterdam. Opleidingsschool Boss po heeft als doel om vanuit een gedeelde visie en beroepsbeeld een duidelijke doorlopende leerlijn op te zetten voor de lerende leraar in het basisonderwijs. Van het samen opleiden van aankomende leerkrachten, naar het begeleiden van beginnende leerkrachten en het bijscholen/professionaliseren van ervaren leerkrachten binnen één leerruimte.
 
De afgelopen jaren is er binnen Opleidingsschool Boss po hard gewerkt aan het Samen Opleiden. Deze maand zijn de deelnemende besturen en de pabo het schooljaar gestart met een visieochtend waarin ieder de resultaten liet zien die er zijn bereikt binnen het Samen Opleiden. Tijdens deze ochtend zijn de barrières, ontwikkelpunten, maar ook zeker de successen aan bod gekomen. Met elkaar zijn er doelen opgesteld waar komend schooljaar verder aan gewerkt gaat worden.
 
Wat mooi dat door het samenbundelen van kennis en kunde, de kwaliteit van het onderwijs iedere dag weer beter wordt. Want door samen te werken, samen te leren en samen te innoveren, komen we immers samen in beweging. Zo kunnen we samen met onze partners het beste onderwijs bieden voor al onze leerlingen.

SideMenu