Onderwijsgroep OZHW ondertekent coalitie ‘Veerkrachtige Buurten Zwijndrecht’

Algemeen

Onderwijsgroep OZHW ondertekent coalitie 'Veerkrachtige Buurten Zwijndrecht'

Op woensdag 24 januari heeft Onderwijsgroep OZHW, samen met tien samenwerkingspartners, de ‘Coalitie Veerkrachtige Buurten Zwijndrecht 2020 -2040’ ondertekend. Hiermee zetten de partners een handtekening onder een intensieve samenwerking waarbij wordt gewerkt aan een gezonde toekomst voor de gemeente Zwijndrecht.

Met de coalitie worden de kansen van inwoners vergroot en ongelijkheid aangepakt, zodat het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie stijgen en inwoners zich hierdoor meer gezien en gewaardeerd voelen.

Een mooie ontwikkeling volgens Reinoud de Vries, voorzitter college van bestuur bij OZHW, omdat scholen helaas nog te vaak geconfronteerd worden met obstakels die een mooie onderwijs carrière in de weg staan, zoals armoede in het gezin of schulden. ‘’Onze scholen willen het verschil maken door het aanbieden van een ‘rijke ontwikkeldag’. Zo willen we dat kinderen langer op de dag naar school gaan, zodat er meer tijd is voor kunst, cultuur en sport. Andere instanties gaan ons daarbij helpen zodat het onderwijs zich meer kan richten op het versterken van de basisvaardigheden, zoals taal en rekenen. Daarom ben ik ook zo blij met de samenwerking met Yes! Kinderopvang waarmee wij onze scholen omvormen tot kindcentra. Misschien behoort een warme maaltijd straks ook tot de mogelijkheden!’’ , aldus Reinoud de Vries.

SideMenu