Dalton Lyceum Barendrecht zet zich in voor acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit

Voortgezet Onderwijs

Ondanks de groei in acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit binnen onze samenleving, blijven lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (lhbti's) geconfronteerd worden met discriminatie, pesterijen, intimidatie of geweld.

Het Dalton Lyceum, onderdeel van Onderwijsgroep OZHW, wil hier verandering in brengen en streeft naar meer bewustwording en acceptatie binnen de schoolgemeenschap.

Meerjarig internationaal project ‘Equality in Diversity’

De komende weken staat de lhbti-gemeenschap centraal op het Dalton Lyceum binnen het kader van het meerjarig project internationalisering ‘Equality in Diversity’. Dit project staat onder auspicien van Erasmus Plus, het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het huidige programma van Erasmus Plus schenkt niet alleen aandacht aan sociale inclusie, de groene en de digitale transitie, maar ook bevordering van de participatie van jongeren aan het democratische leven.

Prominente gasten tijdens de arenadialoog op 15 februari

Het hoogtepunt van het project is op donderdagmiddag 15 februari van 13:00 uur tot 14:30 uur in de aula van het Dalton Lyceum. Tijdens deze middag zullen naast de leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s diverse gasten bij een arenadialoog aanwezig zijn.

Hieronder zijn ook vertegenwoordigers van verschillende geledingen uit de samenleving, die op verschillende manieren deel uitmaken van de lhbti-gemeenschap of vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid beleidsmatig met hen te maken hebben. Ze delen hun visie, persoonlijke ervaringen en wensen door met de leerlingen in dialoog te gaan.

Onder de gasten van het forum in deze arenadialoog bevinden zich opmerkelijke personen zoals burgemeester Ronald Schneider van de gemeente Barendrecht, burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen, Mark Mees namens het bestuur van OZHW, Sanne Pols, cabaretière en lhbti-gids in Amsterdam, Lou Manders, bestuurslid van de John Blankenstein Foundation en twee docenten van de school.

Het Dalton Lyceum nodigt hierbij ook collega’s van andere scholen in het voortgezet onderwijs uit om deel te nemen aan deze bijzondere middag. Wie interesse heeft, kan zich bij de school aanmelden via dhr. K.Boone, teamleider bovenbouw havo (mail: info@daltonbarendrecht.nl).

Diverse workshops en activiteten gedurende de week van 12 – 16 februari

Daarnaast worden er in de week van 12 tot 16 februari op het Dalton Lyceum verschillende workshops door externe deskundigen gegeven aan leerlingen uit Berlijn en Barendrecht over het scheppen van een veilig schoolklimaat voor iedereen, waarin de ook acceptatie van lhbtiqa+ jongeren een belangrijke plaats heeft.

De leerlingen maken een lhbti-tour door Amsterdam en Rotterdam en men kijkt samen in de bioscoop Kino in Rotterdam naar een film over het thema. Naast al deze activiteiten zullen de leerlingen een permanente tentoonstelling voor de school ontwikkelen, een speciale website maken en een handvest met aanbevelingen voor de schoolleiding over het onderwerp opstellen. Aan het eind van het project –  medio juni – gaan de leerlingen van het Dalton Lyceum op uitwisseling naar de Gustav Heinemann Oberschule in Berlijn en beleven daar ook een boeiende week over het thema.

Reinout Diehle, projectcoöordinator internationalisering van het Dalton Lyceum en een van de initiatiefnemers, benadrukt het belang en de urgentie van dit initiatief: “In de praktijk merken we dat acceptatie voor seksuele en genderdiversiteit nog niet altijd vanzelfsprekend is. Ons openbaar onderwijs maakt geen onderscheid en iedereen is welkom. Elke leerling heeft het recht zich veilig te voelen. Dit willen we niet alleen slechts in theorie voorstaan, maar ook in de praktijk brengen en uitdragen.”

Het Dalton Lyceum in Barendrecht is onderdeel van Onderwijsgroep OZHW en staat voor openbaar Dalton onderwijs waarin diversiteit en gelijkwaardigheid centraal staan. De school streeft ernaar een veilige en inclusieve omgeving te bieden voor al haar leerlingen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit De school hoopt met dit initiatief een positieve bijdrage te leveren aan de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit binnen het onderwijs en de bredere samenleving.

Voor meer informatie over het project kunt u via e-mail contact opnemen met de projectcoördinator, dhr. R.J. Diehle (mail: info@daltonbarendrecht.nl).

SideMenu