De LeerOnderneming gaat na de zomer van start

Eigenwijs onderwijs voor leerlingen van 10 tot 14 jaar

Op 22 augustus 2016 start op het Gemini College in Ridderkerk een nieuw initiatief: De LeerOnderneming. Een eigenwijs onderwijsaanbod voor nieuwsgierige kinderen van 10 tot 14 jaar, die op zoek zijn naar antwoorden en nieuwe vragen, en die het liefst ‘leren door te doen’.

De LeerOnderneming is een volledig onderwijsaanbod op initiatief en onder regie van de Ridderkerkse openbare basisscholen en het Gemini College. Het belangrijkste doel is dat kinderen vooral leren door te doen. Met een duidelijke structuur en leerdoelen als basis gaan de kinderen ontdekken, ervaren, beleven, ontwikkelen, onderzoeken en ondernemen binnen alle mogelijke relevante aspecten voor deze doelgroep.

Nieuwsgierigheid stimuleren

“Kinderen mogen op De LeerOnderneming nieuwsgierig zijn,” vertelt Debby Wernke, directeur van obs De Botter en regiehouder van De LeerOnderneming. “Sterker nog, het is de bedoeling dat leerlingen en leerkracht elkaar over en weer stimuleren om verder te ontdekken en nieuwe vragen te stellen. Zo leren kinderen bijvoorbeeld hoe je een film maakt, hoe je een schoolreisje organiseert of hoe je een robot bouwt. Door het zelf te doen.”

4-jarig onderwijs

Meerwaarde van De LeerOnderneming is dat de kinderen worden voorbereid op een zo realistisch en kansrijk mogelijke doorstroom naar klas 3 op het vmbo, de havo en het vwo. “Het is een onderwijsprogramma van 4 jaar, waarin groep 7, groep 8, leerjaar 1 VO en leerjaar 2 VO vallen. Gedurende deze 4 jaar worden deelnemende leerlingen voorbereid om door te stromen naar klas 3 op het vmbo, de havo en het vwo,” vult Klaas van der Hoek, directeur van het Gemini College en projectleider van De LeerOnderneming aan. Leerlingen weten hierdoor beter waar ze aan toe zijn.

Eigen plekje

Bijzondere manier van leren

Op De LeerOnderneming wordt op een bijzondere manier geleerd. Niet alleen wordt geleerd door te doen, ook is het lesmateriaal anders dan op de basisschool. Kinderen maken gebruik van digitale middelen, onderzoeksvragen en de wereld om hen heen. Debby Wernke: “Uiteraard staat er een juf of een meester voor de klas die de leerlingen alles leren wat ze moeten weten. De ‘gewone’ vakken zoals taal en rekenen maken vanzelfsprekend een onderdeel uit van dit onderwijsaanbod. Maar ook de nieuwsgierigheid van het kind zelf en zijn of haar kwaliteiten zijn bij de invulling van de lessen erg belangrijk.”

Meer weten over De LeerOnderneming?

Zit uw kind in groep 6 en wilt u meer weten over De LeerOnderneming? Kom op maandag 15 februari, samen met uw kind, naar de informatiebijeenkomst op het Gemini College Ridderkerk. U en uw kind gaan daar De Leeronderneming ervaren en u krijgt toelichting over dit bijzondere onderwijsaanbod. Op www.deleeronderneming.nl staat meer informatie en voor vragen kunt u een mail sturen naar info@deleeronderneming.nl