Opleidingsschool Rijnmond van start!

Negen schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in de regio Rijnmond met 32 scholen, en drie lerarenopleidingen, hebben op 16 september een overeenkomst ondertekend om het opleiden van nieuwe leraren en de professionalisering van leraren tijdens hun loopbaan samen te versterken. Met elkaar hebben zij Opleidingsschool Rijnmond opgericht. Het ministerie ondersteunt dit initiatief met een jaarlijkse subsidie. Dit allemaal met als motto: goed onderwijs heeft uitmuntende leraren nodig!

Opleiden van nieuwe leraren

In een opleidingsschool worden studenten veel meer dan gebruikelijk in de praktijk opgeleid tot leraar. Schoolleiders én lerarenopleidingen zijn ervan overtuigd dat opleiden in de praktijk leraren oplevert met een stevige bagage en beroepshouding. Ongeveer de helft van de opleiding van een student vindt plaats met leerwerktaken op de scholen, de andere helft – met daarin veel vakkennis en theorie – op de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam en van de universiteiten van Leiden en Delft. De schoolleiders Van de Galilei onderwijsgroep, de PENTA scholen op Voorne Putten Rozenburg, Wellant en het ROC Zadkine, werken samen met scholen van VOS Vlaardingen en Schiedam aan de noordkant van Rotterdam en aan de zuidoostkant met het Willem de Zwijgercollege in Papendrecht, Dalton Barendrecht, RGO Middelharnis, het Gemini College en Dalton Dordrecht om deze stevige praktijkopleiding op hun scholen te organiseren.

Ondertekening door Louis de Haan, voorzitter CvB onderwijsgroep OZHW

Professionaliseren van alle leraren

De partners van Opleidingsschool Rijnmond gaan ook samen zorgen voor “blijvend leren” door leraren in de regio. Er komt een Rijnmond Academie waar leraren van al die scholen van elkaar kunnen leren zodat ook ervaren leraren zich blijven ontwikkelen. De scholen hopen zo met elkaar de kwaliteit van leraren te blijven versterken en de uitval onder leraren te verkleinen. Langs deze weg zal Opleidingsschool Rijnmond er aan bijdragen dat het voortgezet onderwijs in deze regio de kwaliteit krijgt die leerlingen verdienen.