home >

Deze website is door de fusie van 1 januari 2015 niet meer actueel. Nieuwe website binnenkort online

quotet

Onze visie op voortgezet onderwijs:

ontwikkelen in een ondernemende sociale omgeving en voorbereiden op een eigen plaats in de samenleving.

schoolplan OZHW

quoteb

De fusie tussen Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (VO) en Stichting 3primair (PO) is sinds 1 januari 2015 een feit. Deze website is niet actueel en een vernieuwde website volgt binnenkort.

 

De onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden bestaat uit vier vestigingen (scholen): Het Dalton Lyceum Barendrecht, het Gemini College Lekkerkerk, het Gemini College Ridderkerk en het Walburg College Zwijndrecht. Daarnaast valt het LOC@Zwijndrecht samenwerking Walburg College, Develsteincollege en Da Vinci college), het Maximacollege (samenwerking Farel College en Gemini College Ridderkerk) en FOCUS Beroepsacademie (Dalton Luceum en Calvijn) deels onder OZHW.

Dalton Lyceum Barendrecht

Dalton Lyceum Barendrecht

Het Dalton Lyceum Barendrecht is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, Havo, Mavo en Vmbo b/k . De school heeft haar onderwijs gericht volgens de uitgangspunten van dalton.

lees verder >

Focus Beroepsacademie

De Focus beroepsacademie is een samenwerking tussen SCG Calvijn en het Dalton Lyceum Barendrecht.  Leerlingen kunnen op de Focus Beroepsacacemie terecht voor  basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (en Lwoo) van het VMBO. 

Focus Dalton is gevestigd op vestiging Buitenoord aan De Botter te Barendrecht. Op de website van het Dalton Lyceum Barendrecht, is een onderdeel ingericht met informatie van en over Focus zoals actuele mededelingen (prikbord), een jaarplanner, lesroosters, enz.

externe link >

Gemini College Ridderkerk

Gemini College Ridderkerk

Het Gemini College Ridderkerk is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De school heeft twee afdelingen. De afdeling Theoretische Leerweg, Havo, Atheneum en de afdeling Vmbo B/K met Lwoo. lees verder >

Gemini College Lekkerkerk

Het Gemini College Lekkerkerk is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen hier terecht voor een reeks onderwijstypen vanaf Vmbo met al zijn leerwegen en twee sectoren (Handel & Administratie, Zorg & Welzijn) tot en met het instroompunt Havo en Vwo. lees verder >

Gemini College Lekkerkerk

Maximacollege Ridderkerk

Maximacollege Ridderkerk

Het Maximacollege is voortgekomen uit een samenwerkingsverband van Christelijke scholengemeenschap Farel en openbare scholengemeenschap Gemini College Ridderkerk. Deze bijzondere samenwerking heeft tot doel, uitval van leerlingen te voorkomen.

lees verder >

Walburg College Zwijndrecht

Het Walburg College Zwijndrecht is een openbare scholengemeenschap. Het biedt de opleidigen Mavo, Havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs (TTO) aan. lees verder >

Walburg College Zwijndrecht

Walburg College LOC@ Zwijndrecht

Walburg College LOC@ Zwijndrecht

De VMBO school Walburg College LOC@ verzorgt in de vestiging aan de Laurensvliet in Zwijndrecht met name de lessen in de onderbouw leerjaar 1 en 2 en in de sectoren Zorg&Welzijn en Economie.

lees verder >